Kim Loại

Gồm file chất lượng cao có nội dung bề mặt kim loại, ánh kim loại có thể thực hiện in lên khổ lớn.

với những mầu màu tự nhiên của chất liệu kim loại giúp sản phẩm kính in tranh 3d có nhiều hiệu ứng cao cấp, khỏe khoắn.

Kim loại 002
59
52
0
0
Kim loại 002
Kim loại 010
61
48
0
0
Kim loại 010
Kim loại 022
59
51
0
0
Kim loại 022
Kim loại 001
61
54
0
0
Kim loại 001
Kim loại 003
60
51
0
0
Kim loại 003
Kim loại 004
60
54
0
0
Kim loại 004
Kim loại 005
40
36
0
0
Kim loại 005
Kim loại 006
37
31
0
0
Kim loại 006
Kim loại 007
37
31
0
0
Kim loại 007
Kim loại 008
38
33
0
0
Kim loại 008
Kim loại 009
36
32
0
0
Kim loại 009
Kim loại 011
42
35
0
0
Kim loại 011
Kim loại 012
43
34
0
0
Kim loại 012
Kim loại 013
38
33
0
0
Kim loại 013
Kim loại 014
38
32
0
0
Kim loại 014
Kim loại 015
38
31
0
0
Kim loại 015
Kim loại 016
36
32
0
0
Kim loại 016
Kim loại 017
33
32
0
0
Kim loại 017
Kim loại 018
36
33
0
0
Kim loại 018
Kim loại 019
42
33
0
0
Kim loại 019
Kim loại 020
37
31
0
0
Kim loại 020
Kim loại 021
43
34
0
0
Kim loại 021
Kim loại 022
36
33
0
0
Kim loại 022
Kim loại 023
41
34
0
0
Kim loại 023
Kim loại 024
43
31
0
0
Kim loại 024
Kim loại 025
36
31
0
0
Kim loại 025
Kim loại 026
41
33
0
0
Kim loại 026
Kim loại 027
38
34
0
0
Kim loại 027
Kim loại 028
38
31
0
0
Kim loại 028
Kim loại 029
40
34
0
0
Kim loại 029
Kim loại 030
40
32
0
0
Kim loại 030

Menu

Contact Me on Zalo