Kim Loại

Gồm file chất lượng cao có nội dung bề mặt kim loại, ánh kim loại có thể thực hiện in lên khổ lớn.

với những mầu màu tự nhiên của chất liệu kim loại giúp sản phẩm kính in tranh 3d có nhiều hiệu ứng cao cấp, khỏe khoắn.

Kim loại 002
205
281
0
0
Kim loại 002
Kim loại 010
208
287
0
0
Kim loại 010
Kim loại 022
203
292
0
0
Kim loại 022
Kim loại 001
208
303
0
0
Kim loại 001
Kim loại 003
208
285
0
0
Kim loại 003
Kim loại 004
201
305
0
0
Kim loại 004
Kim loại 005
188
291
0
0
Kim loại 005
Kim loại 006
188
275
0
0
Kim loại 006
Kim loại 007
186
278
0
0
Kim loại 007
Kim loại 008
183
269
0
0
Kim loại 008
Kim loại 009
178
272
0
0
Kim loại 009
Kim loại 011
192
286
0
0
Kim loại 011
Kim loại 012
183
271
0
0
Kim loại 012
Kim loại 013
189
280
0
0
Kim loại 013
Kim loại 014
196
272
0
0
Kim loại 014
Kim loại 015
191
258
0
0
Kim loại 015
Kim loại 016
193
273
0
0
Kim loại 016
Kim loại 017
188
267
0
0
Kim loại 017
Kim loại 018
189
276
0
0
Kim loại 018
Kim loại 019
191
278
0
0
Kim loại 019
Kim loại 020
191
263
0
0
Kim loại 020
Kim loại 021
195
289
0
0
Kim loại 021
Kim loại 022
171
277
0
0
Kim loại 022
Kim loại 023
194
285
0
0
Kim loại 023
Kim loại 024
187
271
0
0
Kim loại 024
Kim loại 025
186
278
0
0
Kim loại 025
Kim loại 026
188
272
0
0
Kim loại 026
Kim loại 027
177
274
0
0
Kim loại 027
Kim loại 028
187
275
0
0
Kim loại 028
Kim loại 029
190
275
0
0
Kim loại 029
Kim loại 030
191
280
0
0
Kim loại 030

Menu

Contact Me on Zalo