Kim Loại

Gồm file chất lượng cao có nội dung bề mặt kim loại, ánh kim loại có thể thực hiện in lên khổ lớn.

với những mầu màu tự nhiên của chất liệu kim loại giúp sản phẩm kính in tranh 3d có nhiều hiệu ứng cao cấp, khỏe khoắn.

Kim loại 002
154
236
0
0
Kim loại 002
Kim loại 010
162
237
0
0
Kim loại 010
Kim loại 022
151
249
0
0
Kim loại 022
Kim loại 001
155
247
0
0
Kim loại 001
Kim loại 003
157
239
0
0
Kim loại 003
Kim loại 004
148
255
0
0
Kim loại 004
Kim loại 005
143
245
0
0
Kim loại 005
Kim loại 006
136
228
0
0
Kim loại 006
Kim loại 007
137
233
0
0
Kim loại 007
Kim loại 008
133
222
0
0
Kim loại 008
Kim loại 009
126
225
0
0
Kim loại 009
Kim loại 011
145
234
0
0
Kim loại 011
Kim loại 012
133
225
0
0
Kim loại 012
Kim loại 013
138
230
0
0
Kim loại 013
Kim loại 014
142
226
0
0
Kim loại 014
Kim loại 015
145
213
0
0
Kim loại 015
Kim loại 016
147
226
0
0
Kim loại 016
Kim loại 017
134
217
0
0
Kim loại 017
Kim loại 018
137
229
0
0
Kim loại 018
Kim loại 019
140
230
0
0
Kim loại 019
Kim loại 020
138
217
0
0
Kim loại 020
Kim loại 021
139
242
0
0
Kim loại 021
Kim loại 022
127
232
0
0
Kim loại 022
Kim loại 023
141
233
0
0
Kim loại 023
Kim loại 024
138
228
0
0
Kim loại 024
Kim loại 025
138
236
0
0
Kim loại 025
Kim loại 026
140
227
0
0
Kim loại 026
Kim loại 027
136
223
0
0
Kim loại 027
Kim loại 028
134
227
0
0
Kim loại 028
Kim loại 029
150
224
0
0
Kim loại 029
Kim loại 030
138
229
0
0
Kim loại 030

Menu

Contact Me on Zalo